Komisje Rady Gminy Kościan Kadencja 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna:

1. Marieta Szkudlarska – Przewodnicząca Komisji,

2. Marcin Kowalski,

3. Justyna Mocek,

4. Mateusz Nejranowski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Zdzisław Gidaszewski – Przewodniczący Komisji,

2. Marta Hetman,

3. Mirosław Mądry.

Komisja Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów:

1. Zbigniew Szymanowski – Przewodniczący Komisji,

2. Marcin Adamczak,

3. Tomasz Klem,

4. Mirosław Mądry,

5. Henryk Michalski,

6. Jan Szczepaniak.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego:

1. Jolanta Beszterda – Przewodnicząca Komisji,

2. Michał Jaworski,

3. Henryk Michalski,

4. Justyna Mocek,

5. Aurela Piotrowicz,

6. Zbigniew Szymanowski.

Komisja Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu:

1. Michał Jaworski – Przewodniczący Komisji,

2. Marcin Adamczak,

3. Jolanta Beszterda,

4. Marta Hetman,

5. Marcin Kowalski,

6. Mirosław Mądry,

7. Henryk Michalski,

8. Marieta Szkudlarska.