Rada Gminy Kościan Kadencja 2018-2023

obrazek

 

SKŁAD RADY GMINY KOŚCIAN - VIII KADENCJA

Szczepaniak Jan - Przewodniczący Rady

email: szczepaniakjan@gminakoscian.pl     przewodniczacyrady@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 1 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Bonikowo, Mikoszki, Łagiewniki, Sepienko 

Funkcje w radzie: 

- Przewodniczący Rady,

- Członek Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

- radny I, III, IV, V, VI, VII kadencji. 

Michalski Henryk - Wiceprzewodniczący Rady

e-mail: michalskihenryk@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 7 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Nowy Lubosz

Funkcje w radzie: 

- Wiceprzewodniczący Rady, 

- Członek Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

- Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, oraz Ładu i Porządku Publicznego, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, 

- radny VII kadencji.

Adamczak Marcin

e-mail: adamczakmarcin@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 15 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Nowe Oborzyska, Kawczyn, Pianowo oraz Kurowo

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu.

Beszterda Jolanta

e-mail: beszterdajolanta@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 5 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Racot

Funkcje w radzie: 

- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, oraz Ładu i Porządku Publicznego, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, 

- radna VII kadencji.

Gidaszewski Zdzisław

e-mail: gidaszewskizdzislaw@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 14 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Stare Oborzyska

Funkcje w radzie: 

- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- radny IV, V, VI, VII kadencji. 

Hetman Marta

e-mail: hetmanmarta@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 6 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Darnowo, Spytkówki, Wyskoć Mała oraz Witkówki

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Jaworski Michał

e-mail: jaworskimichal@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 3 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Gryżyna, Gryżynka, Nowy Dębiec, Osiek, Januszewo oraz Nielęgowo

Funkcje w radzie: 

- Przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, 

- Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, oraz Ładu i Porządku Publicznego, 

- radny VI, VII kadencji. 

Klem Tomasz

e-mail: klemtomasz@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 9 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Turew, Wronowo, Wyskoć, Ignacewo oraz Ćwikłowo

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów,

- radny VII kadencji.

Kowalski Marcin

e-mail: kowalskimarcin@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 11 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Kurza Góra

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Rewizyjnej,

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu.

Mądry Mirosław

e-mail: madrymiroslaw@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 8 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Stary Lubosz

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- Członek Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Mocek Justyna

e-mail: mocekjustyna@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 2 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Czarkowo, Nacław, Widziszewo oraz część Gurostwa

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Rewizyjnej, 

- Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, oraz Ładu i Porządku Publicznego. 

Nejranowski Mateusz

e-mail: nejranowskimateusz@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 10 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi:  Katarzynin, Choryń, Granecznik oraz Wławie

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Rewizyjnej, 

- radny VI, VII kadencji.

Piotrowicz Aurela

e-mail: piotrowiczaurela@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 13 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Ponin, Kobylniki, Sierakowo oraz Szczodrowo

Funkcje w radzie: 

- Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, oraz Ładu i Porządku Publicznego. 

Szkudlarska Marieta

email: szkudlarskamarieta@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 12 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Kokorzyn, Pelikan oraz Krzan

Funkcje w radzie:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

- Członek Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, 

- radna IV, V, VI, VII kadencji. 

Szymanowski Zbigniew

e-mail: szymanowskizbigniew@gminakoscian.pl

Okręg wyborczy nr 4 

W skład okręgu wchodzą mieszkańcy wsi: Kiełczewo

Funkcje w radzie:

- Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

- Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego, 

- radny VII kadencji.